Forside

Ordensreglement

Følgende regler skal overholdes af publikum på på festivalpladsen:

  1. Stoffer, hash eller andre former for rusmidler er ikke tilladt på festivalpladsen og medfører øjeblikkelig politianmeldelse
  2. Knive eller anden form for våben må ikke medbringes på festivalpladsen
  3. Slagsmål,chikane eller skub er ikke tilladt
  4. Mad og drikkevarer må ikke medbringes på festivalpladsen
  5. Crowd Surfing og stagediving er ikke tilladt
  6. Kastning af ølkrus eller andet er ikke tilladt
  7. Meget berusede personer kan bortvises
  8. Det er ikke tilladt at medbringe grill eller lave bål
  9. Tyveri eller hærværk medfører politianmeldelse
  10. Fyrværkeri, større bannere, reklameskilte m.m. er ikke tilladt på festivalpladsen

Overholdes ovenstående ordensregler ikke, medfører dette øjeblikkelig bortvisning fra festivalpladsen og sker dette tilbagebetales der ikke billetkøb/entré eller andet.