Forside

Vision / Mission

Målet med Give Open Air er at bidrage til at styrke det lokale sammenhold i byen. Vi vil med Give Open Air gerne skabe et økonomisk overskud, som kan deles ud til Give og omegnens foreningsliv.

Vi har på 11 år skabt en stor havefest med glade gæster fra hele Vejle Kommune samt fra nabokommuner, vi har delt penge ud til foreninger og sat Give på landkortet.